Biosorbe AB förstärker styrelsen

Biosorbe är ett miljöteknikbolag som tillsammans med KTH har utvecklat det patentsökta biomaterialet, GreenAll™, för effektiv och miljövänlig absorption av kolväten i luft, mark och vatten, vilket kan ersätta dagens plast- och oljebaserade alternativ men även rena där man idag inte har några alternativ. GreenAll™ absorberar effektivt oljor och kolväten i förorenat vatten och luft.

De absorberande oljorna kan återanvändas eller brytas ned till ofarligt material samtidigt som det förorenade vattnet blir rent Biosorbes patentsökta cellulosabaserade material, GreenAll™, används för att effektivt rena förorenat vatten, mark och luft från olja och andra kolväten. Det unika materialet GreenAll™ innebär ett miljövänligare sätt att rena miljön från utsläpp och kontaminering av bland annat olja, jämfört med traditionella metoder. Produkten tillverkas i pilotskala i Rottneros Bruks lokaler i värmländska Sunne, och levereras just nu till en handfull kunder.