Biosorbe inviger sin första enhet för Biofiberproduktion

Biosorbe har tagit fram gröna och effektiva lösningar baserade på cellulosa och mikroorganismer för att sanera vatten och luft. De första applikationerna, som är ett resultat från forskning på KTH, är sanering av oljespill inom bland annat industri, vattenrening och transportnäring.

Det unika biobaserade materialet bolaget tagit fram skapar även på sikt möjligheter inom bland annat byggindustrin. Tack vare klustret Paper Province fick Biosorbe för två år sedan kontakt med Rottneros Bruk i Sunne, där vi valde att bygga vår pilotanläggning. Avgörande var närheten till skogen och den kompetens och infrastruktur som Värmland och Rottneros Bruk erbjuder. Med den nya produktionsanläggningen kan nu lansering av produkterna ske i industriell skala.