Debattartikel om hållbar marksanering

Det ständigt växande behovet av bostäder ställer nya krav på sanering av mark och vatten.

Det är dags att lämna förlegade metoder som schaktsanering bakom sig och satsa på moderna metoder som löser miljöproblemen på sikt istället för att skjuta dem framför sig.

Läs mer om hur vi ser på saken i en debattartikel i Miljö&Utveckling.