Press release

Biosorbe och Ekman inleder samarbete

Biosorbe har tagit fram gröna och effektiva lösningar baserade på cellulosa för att sanera vatten och luft. Deras första applikationer, som är ett resultat från forskning på KTH, är sanering av oljespill inom bland annat industri, vattenrening och transportnäring. Det unika biobaserade materialet de tagit fram skapar även på sikt möjligheter inom bland annat byggindustrin. Ekman & Co AB (”Ekman”) är ett handelshus sedan 1802 med rötterna just härifrån Värmland. Ekman är idag ett globalt bolag med kontor i 40 länder och finns representerade i över 100 länder. Bolaget omsätter 20 miljarder kronor och fokus är på skogsindustriprodukter såsom pappersmassa, kartong, papper och återvunna material

Biosorbe inviger sin första enhet för Biofiberproduktio

Biosorbe har tagit fram gröna och effektiva lösningar baserade på cellulosa och mikroorganismer för att sanera vatten och luft. De första applikationerna, som är ett resultat från forskning på KTH, är sanering av oljespill inom bland annat industri, vattenrening och transportnäring. Det unika biobaserade materialet bolaget tagit fram skapar även på sikt möjligheter inom bland annat byggindustrin. Tack vare klustret Paper Province fick Biosorbe för två år sedan kontakt med Rottneros Bruk i Sunne, där vi valde att bygga vår pilotanläggning. Avgörande var närheten till skogen och den kompetens och infrastruktur som Värmland och Rottneros Bruk erbjuder. Med den nya produktionsanläggningen kan nu lansering av produkterna ske i industriell skala.

Biosorbe AB förstärker styrelsen

Biosorbe är ett miljöteknikbolag som tillsammans med KTH har utvecklat det patentsökta biomaterialet, GreenAll™, för effektiv och miljövänlig absorption av kolväten i luft, mark och vatten, vilket kan ersätta dagens plast- och oljebaserade alternativ men även rena där man idag inte har några alternativ. GreenAll™ absorberar effektivt oljor och kolväten i förorenat vatten och luft. De absorberande oljorna kan återanvändas eller brytas ned till ofarligt material samtidigt som det förorenade vattnet blir rent Biosorbes patentsökta cellulosabaserade material, GreenAll™, används för att effektivt rena förorenat vatten, mark och luft från olja och andra kolväten. Det unika materialet GreenAll™ innebär ett miljövänligare sätt att rena miljön från utsläpp och kontaminering av bland annat olja, jämfört med traditionella metoder. Produkten tillverkas i pilotskala i Rottneros Bruks lokaler i värmländska Sunne, och levereras just nu till en handfull kunder.

Biosorbe stänger kapitalrunda

Biosorbe tar in 9 MSEK med Jula Holdingkoncernen som leadinvestor för uppförande av produktionsanläggning och kommersialisering av GreenAll™